top of page

เงื่อนไขการเคลมและการคืนเงิน

นโยบายการเคลมสินค้า
  • หากสินค้ามีความเสียหายจากกระบวนการการผลิต หรือมีตำหนิ ที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านอย่างร้ายแรง เช่น หน้าหนังสือฉีกขาด จำนวนหน้าหน้าหาย หน้าสลับ หน้ากระโดด สีหมึกจางอย่างเห็นได้ชัดหรือสีหมึกเลอะจนอ่านไม่ได้ กรุณาแจ้งเพื่อทำการเปลี่ยนหรือคืนเงิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • หากสินค้าได้รับความเสียหายจากกระบวนการขนส่ง โดยไม่ถึงขั้นร้ายแรง เช่น ฉีกขาด บุบจนส่งผลกระทบต่อการอ่าน มีสภาพยับผิดรูปชัดเจน หนังสือบวมพองจากการเปียกน้ำ จะไม่สามารถเคลมได้ เว้นเสียแต่ได้รับความเสียร้ายแรงดังกล่าว จะมีการพิจารณาตามสภาพโดยอยู่ในดุลยพินิจของสำนักพิมพ์ หากเป็นไปตามข้อความข้างต้น ทางสำนักพิมพ์จะดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนเงินให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นโยบายการคืนเงิน
  • ทางสำนักพิมพ์จะทำการคืนเงินให้ลูกค้าในกรณีที่สินค้าหมดสต็อก สินค้ามีตำหนิ หรือในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ได้ โดยจะมีการแจ้งติดต่อเป็นรายบุคคล

  • ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ในกรณีที่ ลูกค้ายกเลิกออเดอร์ หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า กรุณาตรวจสอบก่อนทำรายการสั่งซื้อทุกครั้ง

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้า
  • ทางสำนักพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้ หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าก่อนทำรายการทุกครั้ง​

ขั้นตอนการเคลมสินค้าและการคืนเงิน
  • กรุณาแจ้งติดต่อทางสำนักพิมพ์ผ่านทางข้อความส่วนตัว (inbox/dm) หรืออีเมลล์ contact@liberybook.com ได้ทุกวันทำการ จ-ศ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • ลูกค้าที่ทำการชำระด้วยวิธีโอนเงิน ทางสำนักพิมพ์จะดำเนินการโอนเงินคืนให้ลูกค้าในช่องทางที่ลูกค้าแจ้งภายใน 30 วัน

bottom of page